بررسی ظرفیت استانهای مرزی جهت توسعه شهرکهای کشاورزی

بررسی ظرفیت استانهای مرزی جهت توسعه شهرکهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای کشاورزی جلسه بررسی ظرفیت استانهای مرزی کشور جهت توسعه شهرکهای گلخانه ای در سالن جلسات شرکت شهرکهای کشاورزی برگزار شد. این جلسه که با حضور آقای مهندس سجادی مشاور محترم وزیر و مجری طرح رودخانه های مرزی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور، مشاور محترم وزیر و مجری طرح توسعه ی گلخانه های وزارت، نماینده آب و خاک وزارت، نماینده سازمان امور اراضی کشور، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانهای، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان،آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، رئیس مؤسسه فنی و مهندسی و تحقیقات کشاورزی و اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. به اهمیت و ضرورت توسعه شهرکهای کشاورزی در کشور و استفاده از پتانسیل آبهای مرزی تأکید گردید.

آقای مهندس منصوری مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی با ذکر تاریخچه و ضرورت تشکیل شرکت و اثربخشی فعالیتهای شرکت در حل چالشهای کشور از جمله بحران آب و اشتغال را یادآوری و استفاده از پتانسیل آبهای مرزی را بعنوان یک فرصت استثنایی در توسعه و ایجاد زیرساخت شهرکهای کشاورزی برای رسیدن به اشتغال پایدار، امکان تولید محصولات صادراتی و ایجاد امنیت غذایی و امنیت مرزها و بهره گیری از وجود بازارچه های مرزی دانست.

آقای مهندس منصوری در ادامه خواستار پیگیری رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی در معرفی عرصه های مناسب در محدوده اجرای شبکه آبهای مرزی جهت ایجاد شهرکهای گلخانه ای داشته و تأکید بر مطالعات بازار، زنجیره ی تولید، آموزش بهره برداران و تجمیع مطالعات برای کاهش هزینه ها در شهرکها داشتند همچنین ایشان در ادامه به تأمین بخشی از اعتبارات و احداث زیر ساخت ها از طریق اعتبارات رودخانه های مرزی و تشکیل کار گروه متشکل از (معاونین تولیدات گیاهی، مدیر باغبانی، مدیران شعبه، امور اراضی و نماینده مجری) برای اجرایی و عملیاتی نمودن تصمیمات جلسه در محدوده ی طرح آبهای مرزی دارای امکان تأمین خدمات شدند.

 در ادامه هر کدام از رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی و نمایندگان معاونتهای وزارت ضمن اظهار نظر درخصوص نقش شهرکهای گلخانه ای در اجرای تعهدات مربوط به برنامه اقتصاد مقاومتی، استانی اعلام آمادگی خود را در جهت ایجاد شهرکهای مرزی و معرفی اراضی مناسب اعلام نمودند.مشاور محترم وزیر و مجری طرح توسعه گلخانه ای وزارت ضمن حمایت از کشت های متراکم از مهیا بودن تمامی شرایط و تسهیلات مورد نیاز و همچنین دانش بومی ساخت و نگهداری شهرک گلخانه ای خبر دادند.آقای مهندس سجادی مشاور محترم وزیر و مجری طرح رودخانه های مرزی اعلام آمادگی نمودند که در ایجاد زیرساخت و تأمین آب و شبکه آبیاری و سایر امورات مورد نیاز شهرکها مساعدت خواهند نمود.