آرشیو "مزایده‌ها و مناقصه‌ها"

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۸-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۸-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 8-96 روزنامه اطلاعات مورخ سه‌شنبه 14 آذر 1396 شماره 26883 شرکت شهرک‌های کشاورزی (به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065) در نظر دارد از محل اعتبارات اوراق خزانه اسلامی انجام عملیات اجرایی به...

ادامه مطلب ...
آگهی مزایده یک مرحله‌ای عمومی ضایعات

آگهی مزایده یک مرحله‌ای عمومی ضایعات

آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد مقادیری اقلام مستعمل و ضایعاتی را مطابق برگ شرایط مزایده به فروش برساند. مهلت دریافت اسناد به پایان رسید. روزنامه‌ی اطلاعات شماره 26775...

ادامه مطلب ...
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷-۹۶

شرکت شهرکهای کشاورزی (به شماره ثبت ۴۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵) در نظر دارد از محل اعتبارات اوراق خزانه اسلامی، انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و...

ادامه مطلب ...
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۶-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۶-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96-6 شرکت شهرکهای کشاورزی (به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065) در نظر دارد از محل اعتبارات اوراق خزانه اسلامی، انجام عملیات اجرایی در شهرک گلخانه ای ماهور باشت واقع در شهرستان گچساران...

ادامه مطلب ...
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۵-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۵-۹۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 5-96 شرکت شهرکهای کشاورزی (به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065) در نظر دارد از محل اعتبارات اوراق خزانه اسلامی، انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به...

ادامه مطلب ...
  • صفحه ی 1 از 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • <