آرشیو "فراخوان‌ها"

فراخوان عمومی ۹۶/۱ واگذاری مجتمع و شهرک‌های گلخانه‌ای

فراخوان عمومی ۹۶/۱ واگذاری مجتمع و شهرک‌های گلخانه‌ای

فراخوان عمومی ۹۶/۱ واگذاری مجتمع و شهرک‌های گلخانه‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای را با شرایط زیر به متقاضیان...

ادامه مطلب ...
فراخوان شماره ۹۵/۴ سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای

فراخوان شماره ۹۵/۴ سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای

فراخوان شماره ۹۵/۴ دعوت از متقاضیان (حقیقی/ حقوقی) سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت و مستحدثات موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های...

ادامه مطلب ...
فراخوان شماره ۹۵/۳ سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای

فراخوان شماره ۹۵/۳ سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای

فراخوان شماره ۹۵/۳ دعوت از متقاضیان (حقیقی/ حقوقی) سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت و مستحدثات موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های...

ادامه مطلب ...
فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای ۹۵/۲

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای ۹۵/۲

فراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی/حقوقی) سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای / شماره ۲-۹۵ (مهلت فراخوان به اتمام رسیده است) فرم درخواست سرمایه‌گذاری فراخوان ۲-۹۵ (فرم شماره ۱) (دانلود مسدود شده است) شرکت...

ادامه مطلب ...
فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای ۹۵/۱

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای ۹۵/۱

فراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی/حقوقی) سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای (مهلت فراخوان به اتمام رسیده است) فرم درخواست سرمایه‌گذاری فراخوان ۱-۹۵ (فرم شماره ۱) (دانلود مسدود شده است) شرکت شهرک‌های...

ادامه مطلب ...
  • صفحه ی 1 از 2
  • 1
  • 2
  • <