6339841988

مدیر شعبه:

برزو هیبتیان قلعه سلیمی

تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی

همکاران شعبه:


آدرس: چهارمحال و بختیاری،

ایمیل: ch.bakhtiari@apcp.ir

کد پستی :

تلفن : ۰۳۸۱۲۲۲۰۷۹۲

نمابر (فکس) :