سرپرست شعبه:

روح الله معتمدی

تحصیلات: ــــــــــــــــــــــــــ

همکاران شعبه:


آدرس: چهارمحال و بختیاری،

ایمیل: ch.bakhtiari@apcp.ir

کد پستی :

تلفن : ۰۳۸۱۲۲۲۰۷۹۲

نمابر (فکس) :