مدیر شعبه

محمد خدادادی

تحصیلات: دکترا

همکاران شعبه

….


آدرس: همدان-مدیریت شهرک های کشاورزی شعبه استان همدان.

ایمیل: hamedan@apcp.ir
کد پستی :  ……………

تلفن : ……………….
نمابر (فکس) : ۸۲۱۴۴۴۴۰۸۳۱