وضعیت ترافیک لحظه‌ای :             ترفیک خیلی سبک greentored ترافیک خیلی سنگین

نمایش اطلاعات تماس شعبه‌های استانی شرکت شهرک‌های کشاورزی

استان

تلفن

فکس

ستاد ۰۲۱۸۸۶۷۱۱۱۶ ۰۲۱۸۸۶۶۲۳۰۹
استان  آذربایجان شرقی ۰۴۱۳۴۴۳۸۰۰۰ ۴۱۳۴۴۳۹۹۴۵
استان  آذربایجان غربی ۰۴۴۲۱۹۷۴۵۲۸ ۰۴۴۳۳۷۲۰۲۲۷
استان  اردبیل ۰۴۵۳۳۷۴۳۵۰۰ ۰۴۵۳۳۷۴۴۶۲۱
استان  اصفهان ۰۳۱۳۷۹۱۳۱۷۷ ۰۳۱۳۷۹۱۳۰۱۳
استان  البرز ۰۲۶۳۴۲۰۵۷۴۶ ۰۲۶۳۴۲۰۵۷۴۶
استان  ایلام ۰۸۴۳۳۳۳۴۴۴۶ ۰۸۴۳۳۳۳۴۴۴۶
استان  بوشهر ۰۷۷۳۳۳۴۱۹۰۴ ۰۷۷۳۳۳۴۱۸۰۳
استان  تهران ۰۲۱۸۸۷۲۳۵۵۴ ۰۲۱۸۸۷۲۳۵۵۴
جنوب کرمان ۰۳۴۴۳۲۶۵۵۰۵ ۰۳۴۴۳۲۶۵۵۰۵
استان  چهار محال و بختیاری ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۹۲ ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۹۲
استان خراسان جنوبی ۰۵۵۳۲۲۲۷۱۰۱ ۰۵۵۳۲۲۲۶۱۰۲
استان خراسان رضوی ۰۵۱۳۷۰۱۶۲۳۵ ۰۵۱۳۷۶۱۷۲۱۵
استان خراسان شمالی ۵۸۳۲۲۶۳۸۴۳ ۰۵۸۳۲۴۱۱۱۵۵
استان خوزستان ۰۶۱۳۳۳۵۹۵۷۰ ۰۶۱۳۳۳۵۹۵۷۰
استان زنجان ۰۲۴۳۳۳۱۳۷۴۰۱ ۰۲۴۳۳۳۴۴۳۰۳۲
استان  سمنان ۰۲۳۳۳۴۵۱۳۴۰ ۰۲۳۳۳۳۴۵۱۳۴۰
استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴۳۳۴۳۸۰۶۱ ۰۵۴۳۳۲۲۰۰۰۸
استان فارس ۰۷۱۳۲۲۹۷۳۷۶ ۰۷۱۳۲۲۹۷۳۷۶
استان قزوین ۰۲۸۳۳۳۳۵۰۴۱ ۰۲۸۳۳۳۳۶۰۶۷
استان قم ۰۲۵۳۲۱۲۶۱۰۱ ۰۲۵۳۲۸۵۸۲۳۱
استان کردستان ۰۸۷۳۳۲۸۲۲۱۲ ۰۸۷۳۳۲۳۹۰۰۸
استان کرمان ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۵۰ ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۵۰
استان کرمانشاه ۰۸۳۳۸۳۵۸۳۷۰ ۰۸۳۳۸۳۷۵۹۳۸
استان کهگیلویه و بویر احمد ۰۷۴۳۳۳۳۷۴۴۰ ۰۷۴۳۳۳۳۷۴۴۰
استان گلستان ۰۱۷۳۲۲۲۸۰۷۹ ۰۱۷۳۲۲۲۴۶۴۱
استان گیلان ۰۱۳۳۳۶۱۸۴۲۵ ۰۱۳۳۳۶۱۸۴۲۴
استان لرستان ۰۶۶۳۳۲۰۴۲۱۲ ۰۶۶۳۳۲۰۴۲۱۲
استان مازندران ۰۱۵۳۳۳۵۸۷۸۵ ۰۱۵۳۳۳۵۸۷۸۵
استان مرکزی ۰۸۶۳۳۱۳۹۰۰۷ ۰۸۶۳۳۱۳۹۰۰۷
استان هرمزگان ۰۷۶۳۳۶۶۲۵۴۱ ۰۷۶۳۳۶۶۲۰۶۱
استان همدان ۰۸۱۳۸۲۱۴۴۴۴ ۰۸۱۳۸۲۱۴۴۴۴
استان یزد ۰۳۵۳۷۲۶۰۱۹۰ ۰۳۵۳۷۲۶۰۱۹۱

نمایش کمتر

پرینت