آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۸-۹۶

(مهلت دریافت اسناد به اتمام رسیده است)

روزنامه اطلاعات مورخ سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ شماره ۲۶۸۸۳

96-8

شرکت شهرک‌های کشاورزی (به شماره ثبت ۴۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵) در نظر دارد از محل اعتبارات اوراق خزانه اسلامی انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر واگذار نماید.

ردیف نام استان نام شهرستان عنوان شهرک گلخانه‌ای موضوع مناقصه شماره مناقصه مبلغ برآورد پایه (میلیون ریال) مبلغ تضمین (میلیون ریال) حداقل رتبه و رشته  پیمانکار
۱ خراسان شمالی اسفراین اسفراین تسطیح معابر و قطعات ۹۶/۸-۱ ۱۸۸۰۵ ۹۴۰ رشته راه پایه ۵
۲ خراسان شمالی مانه و سملقان امام رضا (ع) تکمیل خاکبرداری معابر و تسطیح قطعات ۹۶/۸-۲ ۲۰۵۱۵ ۱۰۲۶ رشته راه پایه ۵
۳ خوزستان اندیمشک اندیمشک شبکه معابر و جمع آوری آبهای سطحی ۹۶/۸-۳ ۱۸۲۵۷ ۹۱۳ رشته راه پایه ۵
۴ خوزستان شوش شوش ساختمان نگهبانی و محصور نمودن ۹۶/۸-۴ ۷۸۲۰ ۳۹۱ رشته ابنیه پایه ۵
۵ قزوین تاکستان نودهک تجهیز چاه و خط انتقال ۹۶/۸-۵ ۴۰۰۰ ۲۰۰ رشته آب پایه ۵
۶ یزد خاتم مروست شبکه داخلی توزیع آب ۹۶/۸-۶ ۲۵۵۹ ۱۲۸ رشته آب پایه ۵

نمایش اطلاعات بیشتر

شرکت کنندگان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۳۹۹۰۰۱۰۰۹ بانک ملی ایران شعبه مهر ملی کد ۶۴، بابت خرید اسناد هر کدام از ردیف‌های جدول فوق به آدرس‌های ذیل مراجعه و ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهاد خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.
محل و زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی به آدرس تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸- طبقه سوم – اتاق جلسات و رأس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ خواهد بود.
حضور شرکت‌‌کنندگان (یا نماینده‌ی آن‌ها) در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع می‌باشد.

  • تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸- دبیرخانه کمیسیون معاملات
  • استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد- بلوار مدرس- سازمان جهاد کشاورزی استان- مدیریت شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی
  • استان خوزستان- شهرستان اهواز- بلوار گلستان- سازمان جهاد کشاورزی استان- طبقه ۳- مدیریت شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی
  • استان قزوین- شهرستان قزوین- خیابان فلسطین غربی- چهارراه عمران- سازمان جهاد کشاورزی استان- جنب درب شمالی- مدیریت شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی
  • استان یزد- شهرستان یزد- بلوار شهید باهنر- نرسیده به امام حسین- بن بست شهیدان دهقان- مدیریت شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی

آدرس سایت شرکت شهرک‌های کشاورزی: www.apcp.ir

دبیرخانه کمیسیون معاملات
تلفن: ۸۸۷۹۷۵۹۵

نمایش کمتر