شرکت شهرکهای کشاورزی (به شماره ثبت ۴۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵) در نظر دارد از محل اعتبارات طرحهای تملک داریی های  سرمایه ای، انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر واگذار نماید.

(مهلت دریافت اسناد به اتمام رسیده است)

96_4

ردیف نام استان نام شهرستان عنوان شهرک گلخانه‌ای

موضوع مناقصه

۱

لرستان دورود دورود فنس کشی و محصور نمودن

۲

لرستان دلفان صیدعلی چواری (نورآباد) فنس کشی و محصور نمودن

 

شرکت کنندگان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۳۹۹۰۰۱۰۰۹ بانک ملی ایران شعبه مهر ملی کد ۶۴، بابت خرید اسناد هر کدام از ردیف های جدول فوق به آدرس های ذیل مراجعه و ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهاد خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.

محل و زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی به آدرس تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸- طبقه سوم – اتاق جلسات و رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ خواهد بود.
حضور شرکت‌‌کنندگان (یا نماینده‌ی آن‌ها) در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع می‌باشد.

  • تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸- دبیرخانه کمیسیون معاملات
  • استان لرستان- خرم آباد- خیابان ۶۰ متری- خیابان دانشگاه- جنب اداره کار و امور اجتماعی استان- ساختمان اداره کل شیلات استان- مدیریت شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی

آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی: www.apcp.ir

دبیرخانه کمیسیون معاملات
تلفن: ۸۸۷۹۷۵۹۵-۰۲۱