آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، امور حفاظت و نگهبانی از شهرک‌های کشاورزی واقع در استان‌های مختلف کشور را از طریق مناقصه به شرکت‌های واجدالشرایط و صلاحیت‌دار واگذار نماید.
شرکت‌کنندگان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه معرفی‌نامه به نشانی ذیل مراجعه و ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهاد خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.

(مهلت دریافت اسناد به اتمام رسیده است)

m_96_5

  • تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸- دبیرخانه کمیسیون معاملات

آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی: www.apcp.ir

دبیرخانه کمیسیون معاملات
تلفن: ۸۸۷۹۷۵۹۵-۰۲۱