شركت شهرك‌های كشاورزی از تغيير نام شركت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و به استناد بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران تشكيل شده است. اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی طی نامه شماره  ۴۶۷۵۳/۹۱۳۰ مورخ ۲۷/۲۰/۱۳۹۱ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی مصوبه شماره ۱۵۱۴۳۹/ت۴۷۱۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱  هیئت محترم وزیران ابلاغ گردید. اين شركت سهامي خاص بوده و نحوه‌ي اداره‌ي آن به صورت شركت‌های توسعه‌ای دولتی مي‌باشد. اين شركت وظيفه‌ی مديريت و پشتيبانی از زنجیره‌ی تولید کشاورزی در مجتمع‌‌های کشاورزی گلخانه‌ای، دامی و یا شیلاتی را به عهده دارد. که در حال حاضر حدود ۶۰۰ مجتمع نیمه تمام در زمینه‌های مذکور موجود می‌باشد. شرکت شهرک‌های کشاورزی با هدف هدايت، حمايت و نظارت بر احداث و توسعه‌ي شهرك‌های كشاورزی با فن‌آوری نو به منظور بهبود بهره‌وری عوامل توليد از طريق تسهيل و تسريع فرايند سرمايه‌گذاری و كارآفرينی ایجاد شده است.


 

نمایش بیشتر

 بیانیه‌های جهت‌گیری راهبردی

سرمایه‌گذاران، كارآفرینان، و تولیدكنندگان
ما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت ایجاد و تکمیل زنجیره تأمین، تولید و توزیع برای استفاده‌ی بهینه از منابع و تولیدات كشاورزی و نیز معافیت‌های مالیاتی موجود، تسهیلات ارزان در بعضی از بخش‌های ‌كشاورزی، استفاده از مزایا و كاركردهای سازمان‌های توسعه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، فراهم‌شدن امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش سهام سهم‌الشركه اموال و دارایی‌های دولت و موسسات و شركت‌های دولتی وابسته، وجود برنامه‌های تشویقی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید تجاری در بخش كشاورزی با لحاظ دیدگاه مشتری‌محوری و توجه بیشتر به نیازهای سرمایه‌گذاران، كارآفرینان و تولیدكنندگان با ایجاد، تكمیل و توسعه‌ زیرساخت‌های مورد نیاز مجتمع‌ها و شهرك‌های كشاورزی به‌عنوان نوعی از محیط‌های کنترل‌شده‌ی تولید، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری فن‌آورانه حركت كنیم.

فرایند (هدایتی)
از آنجایی‌كه بخش كشاورزی در پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پسین با سایر بخش‌ها دارای رتبه‌ اول و در پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پیشین دارای رتبه‌ی دوم است، از یك طرف با استفاده از توان محیط‌های کنترل‌شده‌ی تولید از جمله مجتمع‌ها و شهرك‌های كشاورزی در مدیریت نوین منابع آب برای مقابله با بحران آب موجود در كشور، هماهنگی سیاست‌های برون‌بخشی با نیازهای بخش كشاورزی در حوزه قوانین و تصمیمات خارج از اختیارات وزارت جهاد كشاورزی، تلاش در جهت شفافیت بیشتر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و كاهش ریسك‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی، ایجاد سازوكار ارشادی برای هدایت منابع بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری تولیدی، از طرف دیگر، حضور برخی وزرا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در مجمع عمومی شركت شهرك‌های كشاورزی و ایجاد فرایندهای مشخص در حوزه هدایت سرمایه‌ها به این بخش، ما می‌توانیم فعالیت‌های فرابخشی را برای دستیابی به اهداف، تسهیل و زمینه را برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری فن‌آورانه داخلی و خارجی هدایت كنیم.

فرایند (حمایتی)
با توجه به تمركز‌ شركت شهرك‌های كشاورزی بر رشد بخش كشاورزی از طریق ایجاد، تكمیل و توسعه مجتمع‌ها و شهرك‌های كشاورزی به‌عنوان نوعی از محیط‌های کنترل‌شده‌ی تولید، با توجه به ماموریت‌های محوله كه باعث ارتقای بهره‌وری و عملكرد سرمایه‌گذاران، كارآفرینان و كشاورزان خواهد شد، رفع كمبود تأمین و پشتیبانی در عرضه‌ی پایدار نهاده‌ها، ایجاد سازوكارهایی برای اجرای سیاست‌های تولید و بازاریابی محصولات، رفع تبعیض علیه بخش كشاورزی به واسطه‌ی سیاست‌های اقتصادی، در جهت مطلوبیت فضای كسب‌وكار در این بخش و اتخاذ مناسب راهبرد تجارت خارجی محصولات كشاورزی، ایجاد فرایندهای مشخص حمایتی در جهت افزایش بالندگی فرایندها و سازمان، بهبود ساختار سازمانی شركت از سلسله‌مراتبی به مشاركت‌جویی كه باعث چابكی در خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران و كارآفرینان می‌شود، و یكپارچگی نرم‌افزارهای سازمانی با هدف افزایش عملكرد سازمانی و كاهش كاغذبازی و چندباره‌كاری، ما می‌توانیم از سرمایه‌گذاری و سودآوری تولید محصولات بخش كشاورزی سرمایه‌گذاران، ایده‌پردازی كارآفرینان و تولید باكیفیت تولیدكنندگان حمایت می‌كنیم.

فرایند (نظارتی)
با بهبود تشكیلات و فرایندهای جدید انعطاف‌پذیر در جهت بالندگی و شفاف‌سازی فرایندهای نظارتی، بهبود ساختار سازمانی شركت از سلسله‌مراتبی به مشاركت‌جویی، یكپارچگی نرم‌افزارهای سازمانی، و كاهش كاغذبازی و چندباره‌كاری؛ ما می‌توانیم در جهت نظارت بهتر بر روند ارائه‌ی خدمات، اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری حركت كنیم.

رشد و یادگیری (سرمایه اطلاعاتی)
با رفع كمبود زیرساخت‌های مناسب نرم‌افزاری، ارتباطی و هوشمند، تدوین برنامه‌ی جامع فن‌آوری اطلاعات، ارتقاء توانمندی و تخصص كاركنان این حوزه، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی منظم و منسجم از مجتمع‌های گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی كشور كه منجر به تصمیم‌گیری بهتر می‌گردد، سیستم مدیریت دانش و انتقال تجارب ایجاد می‌كنیم كه بتواند یادگیری سازمانی و سطح علمی بهره‌برداران بخش كشاورزی را افزایش داده، هم‌چنین با افزایش سطح دانش فن‌آوری و تجهیزات كشاورزی به كاهش ریسك سرمایه‌گذاری در این بخش مبادرت كند.

رشد و یادگیری (سرمایه انسانی)
با توسعه نظام جامع مدیریت منابع انسانی مبتنی بر الگوی شایستگی، از ظرفیت مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی و پژوهشی بخش كشاورزی برای توسعه مهارت‌های بهره‌برداران بخش كشاورزی بهره خواهیم برد تا سطح علمی بهره‌برداران خرده‌مالك و بزرگ‌مالك بخش كشاورزی را در استفاده از نهاده‌ها، فناوری و تجهیزات كشاورزی افزایش پیدا كند. با جذب نیروی مجرب و متخصص و رفع كمبود كارشناسان فنی و تخصصی، فرایندهای مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت را كارآمد می‌كنیم تا فرایند تصمیم‌گیری در شركت مؤثر صورت گیرد.

مالی
با فراهم‌شدن امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش سهام، اموال و دارایی‌های دولت و موسسات و شركت‌های دولتی وابسته، كاركردها و مزایای سازمان‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد درآمدی پایدار اقدام تا به منابع بودجه‌ی عمومی دولت وابستگی كمتری داشته باشیم. همچنین، با توسعه نهادها و بازارهای مالی كشاورزی و ایجاد ابزارهای مالی مناسب جهت تامین مالی طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت بخش كشاورزی،‌ می‌توانیم از طریق ارائه لوایح پیشنهادی، مشكلات تامین وثیقه و طولانی‌بودن فرایندهای اخذ تسهیلات را كاهش دهیم تا اطمینان بیشتری به فضای كسب‌وكار بخش كشاورزی پیدا شود و رغبت سرمایه‌گذاران افزایش پیدا كند.

نمایش کمتر