مجمع شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های کشاورزی مجمع شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی با حضور اعضای مجمع (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری) و نیز اعضای هیأت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی و شرکت مغان در روز چهارشنبه ۸ شهریور برگزار شد.
در ابتدای جلسه، رئیس مجمع، قاسمی زانیانی با تبریک ایام هفته دولت، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهدای جهاد را یادآور شدند. در ادامه نشست،پورپیغمبر، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، گزارشی از وضعیت این شرکت را ارائه نمودند. پس از گزارش حسابرس، اعضای مجمع عمومی، هیأت مدیره شرکت را مکلف کردند با برنامه‌ریزی مدون، بر پیگیری جدی برای گرفتن خسارت از روش‌های ممکن و نیز تهیه و ارائه‌ی گزارش‌ شش‌ماهه میان‌دوره‌ای از فعالیت‌های شرکت به اعضای مجمع عمومی، تأکید نمودند