مجمع شرکت مجتمع گوشت فارس برگزار شد:
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های کشاورزی، نشست مجمع شرکت مجتمع گوشت فارس با حضور رئیس و اعضای مجمع در محل شرکت شهرک‌های کشاورزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، سید نظام‌الدین سجادی رئیس مجمع از حضور اعضای مجمع و مدیران حاضر تشکر نمودند. سپس آقای دهقان فارسی، مدیر تسویه، گزارش اقدامات به عمل آمده شامل تعیین تکلیف حساب‌های فی‌ مابین با شرکت را مطرح و حسابرس شرکت، گزارش حسابرسی را قرائت نمودند و برای هر بند آن تصمیماتی اتخاذ گردیده شد. در ادامه، رئیس مجمع از تلاش‌های به عمل آمده طی مدت مذکور تشکر و تأکید نمودند در حداقل زمان ممکن مابقی مشکلات موجود پیگیری گردد تا پرونده تسویه شرکت مجتمع گوشت فارس به سرانجام برسد.