فراخوان عمومی ۹۶/۱ واگذاری مجتمع و شهرک‌های گلخانه‌ای

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.
دانلود فرم ثبت نام
(مهلت فراخوان به اتمام رسیده است)

روزنامه اطلاعات شماره  ۲۶۸۵۰ صفحه ۷ مورخ ۹۶/۰۸/۰۲
96-1

شرایط عمومی:
۱-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای واگذار خواهد شد.
۲-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت‌ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
۳-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه‌ای و قطعات آن برای شرکت شهرک‌های کشاورزی محفوظ است.
۴-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
۵-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت‌ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
۶-بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی‌باشد.
۷-متقاضیان موظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیرساخت‌ها و سازه‌ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده (حداکثر سه سال) تعهد نمایند.
۸-متقاضی تعهد می‌نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
۹-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می‌باشد.
۱۰-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای بر عهده این شرکت می‌باشد.
۱۱-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
۱۲-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه‌ای اقدام خواهد نمود.
۱۳-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بومی خواهد بود.
۱۴-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۵-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه‌گذاران منتخب خواهد بود.
۱۶-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه‌گذاران منتخب خواهد بود.

نمایش اطلاعات بیشتر

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:
متقاضیان می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ بمدت ۱۰ روز، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرک‌های کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک‌های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور (توانیر) نبش کوچه گیتا پلاک ۸ دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند. ضمناً برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرک‌های کشاورزی مراجعه نمایند.

کمیسون معاملات شرکت شهرک‌های کشاورزی

فهرست مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای فرآخوان شماره ۱-۹۶ (آبان ماه ۱۳۹۶)

ردیف استان شهرستان عنوان شهرک مساحت عرصه قابل واگذاری (هکتار)
۱ اردبیل پارس آباد  قره قباق ۳/۲
۲ آذربایجان شرقی کلیبر کلیبر ۲۵
۳ آذربایجان شرقی ملکان ملکان ۶۱/۳
۴ آذربایجان غربی ارومیه خانشان ۲۱/۳
۵ آذربایجان غربی بوکان سریل آباد ۱۲/۷
۶ آذربایجان غربی سلماس درشک ۵۰
۷ جنوب کرمان رودبار سردشت چاه حسن ۲۸/۲
۸ جنوب کرمان جیرفت تپه قوچان ۹۲/۷
۹ چهارمحال وبختياري بروجن بلداجی ۵/۱
۱۰ خراسان جنوبی سربیشه سربیشه ۱۶/۲
۱۱ خراسان جنوبی نهبندان نهبندان ۲۱/۱
۱۲ خراسان جنوبی درمیان اسدیه درمیان ۱۲/۸
۱۳ خراسان رضوی کاشمر ترشیز ۲۹
۱۴ خراسان شمالی مانه و سملقان امام رضا ( فاز اول) ۲۴
۱۵ سمنان شاهرود بیارجمند ۱۰
۱۶ سمنان شاهرود میقان ۴۲
۱۷ سمنان دامغان ذیل آباد ۲۶/۲
۱۸ فارس کازرون بزین خشت ۱۵
۱۹ فارس استهبان انجیرک ایج ۲۴
۲۰ فارس زرین دشت فجر ایزد خواست ۱۲/۷
۲۱ کرمان ارزوئیه چیل آباد ۴۰
۲۲ لرستان دلفان نورآباد ۲۸
۲۳ مازندران  قائم شهر نجار کلا ۱۱/۹
۲۴ مازندران  نکا کوهسار کندی ۵۲/۸
۲۵ هرمزگان میناب زرتوچی ۲۰
۲۶ همدان اسد اباد موسی آباد ۱۰
جمع ۶۹۵/۲

نمایش کمتر