فراخوان شماره ۹۵/۳ دعوت از متقاضیان (حقیقی/ حقوقی) سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت و مستحدثات موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های کشاورزی  گلخانه‌ای را با شرایط  زیر به متقاضیان واگذار نماید.

(مهلت فراخوان به اتمام رسیده است)
95.3

فرم سرمایه‌گذاری   (دانلود مسدود شده است)

شرایط عمومی:

 • به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای واگذار خواهد شد.
 • واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام شده به صورت اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
 • حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای وقطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
 • نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
 • متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
 • بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی‌باشد.
 • متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات را در قالب زمان معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده (حداکثر سه سال) تعهد نمایند.
 • متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه / قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
 • صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط قرارداد می باشد.
 • براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای بر عهده این شرکت می‌باشد.
 • شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
 • پس از انعقاد قراردادها، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه ای اقدام خواهد نمود.
 • در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
 • شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود
 • هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه / قطعات  مورد  درخواست  به نسبت  بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

    توجه : در مجتمع حصارگلی شهرستان ورامین استان تهران هر متقاضی صرفأ مجاز به درخواست یک قطعه می‌باشد.

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ تاروز پنجشنبه مورخ  ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ با مراجعه به سایت  شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل به همراه  مدارک مورد نیاز  به مدیریت  شعب  شرکت  شهرکهای  کشاورزی  در استان مربوطه و یا  به  شرکت به آدرس  تهران -خیابان شهید عباسپور(توانیر ) – نبش کوچه گیتا – پلاک ۸ دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

 فهرست  مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه ای فرآخوان شماره ۹۵/۳

 

ردیف استان شهرستان عنوان مجتمع مساحت عرصه قابل واگذاری (هکتار)
۱ اردبیل کوثر فیروزآباد کوثر ۲۱
۲ اردبیل اردبیل سامیان ۲۱
۳ اصفهان شهرضا قصرچم ۴۰
۴ آذربایجان شرقی کلیبر کلیبر ۲۵
۵ آذربایجان غربی نقده خلیفه لو ۳۵
۶ آذربایجان غربی تکاب چهارقلعه ۰٫۸
۷ آذربایجان غربی ارومیه خانشان ۲۱٫۳
۸ تهران ورامین حصارگلی ۸۶ هکتار(در قالب۵۳ قطعه)
۹ جنوب کرمان رودبار سردشت چاه حسن رودبار ۲۸٫۲
۱۰ خراسان جنوبی سربیشه سربیشه ۱۵
۱۱ خوزستان ایذه نوترکی ۲۰٫۳
۱۲ خوزستان اندیمشک پشمینه زار ۳۰
۱۳ سمنان شاهرود میقان ۸۷
۱۴ سمنان شاهرود بیارجمند ۲۰
۱۵ کرمان ارزوئیه چیل آباد ۴۰
۱۶ کرمان نرماشیر (بم) روداب ۱۰٫۴
۱۷ لرستان خرم آباد تختاب واشیان ۲۰
۱۸ مازندران نور دارکلا ۷٫۹
۱۹ هرمزگان میناب زرتوچی ۲۰
۲۰ همدان ملایر کرتیل آباد ۱۸
۲۱ یزد خاتم مروست ۲۵
جمـــــع کــــل ۵۹۱٫۹