فراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی/حقوقی) سرمایه گذار برای تکمیل و بهره برداری از شهرک های گلخانه ای درج در روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۹۴/۹/۱۶ شماره ۲۶۳۲۱ صفحه ۴

 

94_9

بسمه تعالی

فراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی/حقوقی) سرمایه گذار برای تکمیل و بهره برداری از شهرک‌های گلخانه‌ای شماره ۹/۹۴

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد شهرکهای گلخانه ای (بشرح جدول ذیل) را با وضع موجود جهت تکمیل و راه اندازی واحدهای گلخانه ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط عمومی :

 • واگذاری عرصه با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام شده بصورت اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد (نرخ واگذاری حسب تشخیص شرکت توسط کارشناسان خبره و یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد گردید).
 • متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت توانایی حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.
 • بازدید متقاضیان از محل شهرکهای مورد تقاضا الزامی بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
 • برندگان تعهد خواهند نمود که ادامه کار و تکمیل شهرک را برابر طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیرساخت های مورد نیاز شهرک را در قالب زمان معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده مطابق فرم مربوط تعهد نمایند.
 • شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
 • حق تفکیک و یا واگذاری کل شهرک به اشخاص حقیقی/حقوقی برای شرکت محفوظ است.
 • شرکت پس از اتمام عملیات زیرساخت نسبت به صدور پروانه تاٌسیس شهرک اقدام خواهد نمود.
 • پس از تکمیل زیرساخت ها، واگذاری قطعات توسط برندگان به سایر افراد حقیقی و حقوقی با موافقت شرکت و مراجع ذیربط بلامانع می باشد.
 • در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان بومی خواهد بود.
 • شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده برنده / برندگان می باشد.

محل و مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت :

متقاضیان واجد شرایط می توانند از مورخ ۰۰/۰۹/۱۳۹۴ تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۰۰/۰۹/۱۳۹۴ تقاضای کتبی خود را به آدرس تهران– خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)–  نبش کوچه گیتا– پلاک ۸– طبقه دوم– دبیرخانه کمیسیون و یا براساس استقرار شهرک به شعبه این شرکت در مرکز استان مربوطه تحویل نمایند. ضمناً نام و مشخصات شهرکها و شرایط عمومی در سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir قابل رویت می باشد .

شرکت شهرک های کشاورزی

دبیرخانه کمیسیون معاملات

تلفن ۸۸۷۹۷۵۹۵-۰۲۱

 

پرینت