مراحل درخواست سرمایه‌گذاری برای احداث، توسعه و تکمیل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی

tech-pro

تکمیل ارسال اطلاعات خواسته‌شده در فرم‌های اعلام شده در هر فراخوان با عنوان «درخواست سرمایه‌گذاری» برای اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت تکمیل و ارسال کامل اطلاعات درخواستی به شرکت شهرک‌های کشاورزی توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ لازم را از طریق نمابر، ایمیل یا تلفن به اطلاع متقاضی جهت تکمیل مراحل بعدی ابلاغ خواهد شد.