مراحل درخواست سرمایه‌گذاری برای احداث، توسعه و تکمیل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی

تکمیل فرم  با عنوان «درخواست سرمایه‌گذاری» برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 ارسال اطلاعات خواسته‌شده در فرم‌ها شماره «۱»

در صورت تکمیل و ارسال کامل اطلاعات درخواستی به شرکت شهرک‌های کشاورزی توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ لازم را از طریق نمابر، ایمیل یا تلفن به اطلاع متقاضی جهت تکمیل مراحل بعدی ابلاغ خواهد شد.