سلیمان شریفی نیک

مدیر شعبه:

سلیمان شریفی نیک

تحصیلات: فوق لیسانس کشاورزی – باغبانی

همکاران شعبه:

 

 


آدرس: سیستان و بلوچستان،

ایمیل: s.baluchestan@apcp.ir

کد پستی : ۹۸۱۳۵۹۹۱

تلفن : ۰۵۴۳۳۲۶۳۱۵۷

نمابر (فکس) : ۰۵۴۳۳۲۲۰۰۰۸