نمایش چارت سازمانی مصوب


CHaRT

نمایش کمتر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

JazayerI
سید حمید جزایری
تحصیلات: فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
تلفن تماس: ۸۸۸۸۷۲۵۱
پست الکترونیکی واحد:barname@apcp.ir

همکاران: حسن آریا (مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری)، مصطفی ذبیحی (مدیر کل امور مالی و ذی‌حساب)،محمد غلامی (مدیر امور توسعه منابع انسانی)، محمد رضی حق ویردی (معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری)، رحمان رضایی (معاون مدیریت امور توسعه منابع انسانی)، طاهره مالمیر (کارشناس امور اداری و کارگزینی)، سعید مالمیر (کارشناس بودجه)، احمدی (کارشناس آمار، برنامه‌ریزی و تحلیل‌‌ سیستم)، محمد فخیمی (کارشناس فناوری اطلاعات و شبکه)، صفر آقایی (کارشناس مشاور برنامه‌ریزی)، سمیه دشتی (کارشناس واگذاری)، محسن کسرایی نژاد (رئیس دفتر برنامه‌ریزی)

نمایش اطلاعات بیشتر

 

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری
حسن آریا
تلفن تماس: ۸۸۷۷۲۳۴۴
پست الکترونیکی واحد: barname@apcp.ir
همکاران:سعید مالمیر (کارشناس بودجه) محمد رضی حق ویردی (معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری)

 

 

GHOLAMIمدیر امور توسعه منابع انسانی
محمد غلامی
تلفن تماس: ۸۸۷۹۷۵۹۷
پست الکترونیکی واحد: edari@apcp.ir
همکاران: سعید تندرو (مسئول دبیرخانه)، طاهره مالمیر ( کارشناس امور اداری و کارگزینی)، رحمان رضایی (معاون مدیریت امور توسعه منابع انسانی)

 

 

zabihiمدیر کل امور مالی و ذی‌حساب
مصطفی ذبیحی
تلفن تماس: ۸۸۷۹۷۵۹۷
پست الکترونیکی واحد: mali@apcp.ir
همکاران: سروش فارسی‌منش (معاون مالی)، حسین محمدی (رئیس اداره امور مالی)، محمد رضی حق ویردی  (معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری)، مهری رجائی (کارشناس امور مالی و حسابداری)، محمدرضا خیرالله‌زاده (کارشناس امور مالی و حسابداری)، اکبر حیدربیگی (کارشناس امور مالی و حسابداری)

 

 

نمایش کمتر

معاون امور فنی و اجرائی

ParichehRسید رحمت الله پریچهر
تحصیلات: فوق لیسانس باغبانی
تلفن تماس: ۸۸۷۸۸۹۷۷
پست الکترونیکی واحد: fani@apcp.ir

همکاران: سید محمود رضازاده (مدیر تملک، واگذاری و اداره شهرک‌های کشاورزی و مسئول امور زیرساخت)، علیرضا پور بصیر (مدیر کل دفتر احداث و توسعه زیرساخت‌ها)، صمد بهزاد (مدیر کل توسعه بازار، بازرگانی و فن‌آوری‌های نوین، محمدرضا حکمت‌جو (کارشناس دفتر توسعه بازار)، علی اکبر یاسمی (کارشناس پیگیر‌های ویژه)، اسماعیل کاووسی (کارشناس پیگیر‌های ویژه)، جعفر آئینی (کارشناس امور زیرساخت‌ها)، فرزین منوچهری (کارشناس مطالعه و طراحی)، ابراهیم جلیلوند (رئیس دفتر فنی و اجرائی)

نمایش اطلاعات بیشتر

pourbasir

مدیر کل دفتر احداث و توسعه زیرساخت‌ها
علیرضا پوربصیر

تلفن تماس: ۸۸۷۸۸۹۷۷
پست الکترونیکی واحد: fani@apcp.ir

همکاران: جعفر آئینی (کارشناس امور زیرساخت‌ها)

 

rezazade 1مدیر کل دفتر تملک، واگذاری و اداره شهرک‌های کشاورزی
سید محمود رضازاده

تلفن تماس: ۸۸۷۷۸۶۳۰
پست الکترونیکی واحد: fani@apcp.ir

 

 

مدیر کل دفتر مطالعات و طراحی شهرک‌های کشاورزی
person
همکاران:
فرزین منوچهری(کارشناس مطالعه و طراحی)،

 

 

 

 

behzad_samadمدیر کل توسعه بازار، بازرگانی و فن‌آوری‌های نوین
صمد بهزاد

همکاران: محمدرضا حکمت‌جو (کارشناس دفتر توسعه بازار)

 

 

نمایش کمتر

مدیر امور حقوقی، قراردادها و مجامع

moradi
فرشته مرادی حقیقی
تحصیلات: لیسانس حقوق
تلفن تماس: ۸۸۸۸۶۳۴۹
پست الکترونیکی واحد: hoghughi@apcp.ir

 

همکاران: مجید خلیلی (کارشناس امور حقوقی)، چنگیز عباسقلی‌زاده (مسئول امور مجامع و دبیر کمیسیون معاملات)