مدیر شعبه:

نادر پور رکنی

تحصیلات:

همکاران شعبه:


آدرس: اهواز – بلوار گلستان- سازمان جهاد کشاورزی خوزستان – مدیریت شعبه استان خوزستان

ایمیل: khuzestan@apcp.ir

کد پستی :

تلفن : ۰۶۱۳۳۳۵۹۵۷۰
نمابر (فکس) : ۰۶۱۳۳۳۵۹۵۷۰