مدیر شعبه:

علیرضا توسلی‌نیا

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

همکاران شعبه:

کارشناس امور فنی و اجرائی: علی ابراهیمی


آدرس: خراسان شمالی – بجنورد- بلوار مدرس روبروی اداره کل کمیته امداد امام(ره) ساختمان شماره ۲ – طبقه سوم – شرکت شهرک‌های کشاورزی

ایمیل: khorasan.sh@apcp.ir

کد پستی : ۹۴۱۷۷۱۴۴۷۴

تلفن : ۳۲۲۶۳۸۴۳ – ۰۵۸
نمابر (فکس) : ۳۲۴۱۱۱۵۵ – ۰۵۸


 پروژه‌های اولویت دار برای سرمایه‌گذاری در استان

مجتمع گلخانه ای امام رضا (ع)

khorasan_sh_pro