0748399038مدیر شعبه:

مرتضی غلامیان

تحصیلات: لیسانس کشاورزی – آبیاری و زهکشی

همکاران شعبه:

کارشناس امور فنی و اجرائی: احمد تیموری اسفیجی‎ (لیسانس کشاورزی – باغبانی)


آدرس: خیام نرسیده به تقاطع فردوسی سمت راست سازمان جهادكشاورزی طبقه ۳٫

ایمیل: khorasan.r@apcp.ir

کد پستی :

تلفن : ۰۵۱۳۷۰۱۶۲۳۵

نمابر (فکس) :۰۵۱۳۷۶۱۷۲۱۵


 پروژه‌های اولویت دار برای سرمایه‌گذاری در استان

krz_golestan_kashmar_proj