مدیر شعبه:

حسین روح بخش

تحصیلات: دکترای باغبانی

همکاران شعبه:

غلامرضا فرسادی کارشناس فنی و اجرایی گلخانه‌ای ( فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی)


آدرس:  خراسان جنوبی- بیرجند خیابان پاسداران- بین پاسداران ۲۴ و ۲۶ – ساختمان شماره ۲ سازمان جهاد کشاورزی استان – مدیریت شرکت شهرک‌های کشاورزی استان خراسان جنوبی

پست الکترونیک: khorasan.j@apcp.ir

کد پستی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلفن : ۰۵۶۳۲۴۳۰۴۴۷ و ۰۵۶۳۲۴۳۱۰۷۱

نمابر (فکس) : ۰۵۶۳۲۴۳۰۴۴۷