تفاهم‌نامه‌ای بین سید نظام‌الدین سجادی مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی و نجفی استاندار گیلان به امضاء رسید.

هدف این تفاهم‌نامه ایجاد و توسعه‌‌ شهرک‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی در مناطق مستعد استان گیلان می‌باشد. در این نشست نجفی استاندار گیلان گفت: ستاد راهبری به منظور همکاری و کمک به شناسایی و معرفی سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط برای ایجاد واحدهای تولیدی در محل شهرک‌ها و کمک دستگاه‌های اجرایی در استانداری ایجاد می‌شود. سجادی مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی گفت: این شهرک‌ها در حوزه‌ای باغی، شیلاتی و گلخانه‌ای با تأمین اعتبار و فراهم کردن تسهیلات بانکی ۳۰ درصد شرکت شهرک‌های کشاورزی و ۷۰ درصد استانداری ایجاد می‌شود. مقرر شده ظرف مدت ۵ سال حداقل ۱۰ شهرک کشاورزی راه اندازی گردد.