3873978261

مدیر شعبه:

محسن شریفی شایگان

تحصیلات: فوق لیسانس کشاورزی -باغبانی

همکاران شعبه:

کارشناس امور فنی و اجرائی: سعید جمالی  (تحصیلات: فوق لیسانس کشاورزی آبیاری)

       کارشناس عمران: سعید سالاری (تحصیلات: لیسانس عمران)


آدرس: بوشهر، چهار راه دادگستری، خیابان ولیعصر، جنب بانک کشاورزی، ساختمان شماره ۲، سازمان جهاد کشاورزی، طبقه همکف.

ایمیل: bushehr@apcp.ir

کد پستی : ۷۵۱۵۶۴۳۶۷۷

تلفن : ۰۷۷۳۳۳۲۷۶۲۸

نمابر (فکس) : ۰۷۷۳۳۳۴۱۸۰۳