450052220

مدیر شعبه:

هادی صالحی

تحصیلات: فوق‌ لیسانس جغرافیای سیاسی

همکاران شعبه:

کارشناس امور فنی و اجرائی: فرامرزصادقی‎


آدرس: ایلام،

ایمیل: ilam@apcp.ir

کد پستی :
تلفن : ۰۸۴۳۳۳۳۴۴۴۶

نمابر (فکس) : ۰۸۴۳۳۳۵۱۰۰