اصلاح آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

با پیشنهاد و پیگیری شرکت شهرک‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ آئین‌نامه اجرایی آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را تصویب و طی نامه شماره ۱۵۴۳۱۲/ت۵۳۹۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ ابلاغ نمود.

با ابلاغ مصوبه مذکور، فرآیند واگذاری اراضی مورد نیاز ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی همانند شهرک‌های صنعتی می‌باشد. این اقدام می‌تواند تحولی برای شرکت شهرک‌های کشاورزی برای جلب و جذب متقاضیان سرمایه‌گذاری برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی را به دنبال داشته باشد. قابل ذکر است شرکت شهرک‌های کشاورزی که از جمله سازمان‌های توسعه‌ای کشور می‌باشد، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و آئين‌نامه ابلاغ شده و ظرفیت‌های بالقوه مناطق کمتر توسعه‌ یافته، اقدامات موثری به عمل آورد.

آیین‌نامه اصلاحی