1288017774

مهدی بارباز

مدیر شعبه:

مهدی بارباز اصفهانی

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی کشاورزی – باغبانی

همکاران شعبه:

کارشناس مسئول امور عمومی: عباسعلی جعفری

 


آدرس: اصفهان- میدان آزادی-خیابان هزار جریب-سازمان جهاد کشاورزی-طبقه همکف-مدیریت شعبه استان اصفهان

ایمیل: esfahan@apcp.ir

کد پستی :

تلفن : ۰۳۱۳۷۹۱۳۴۱۵
نمابر (فکس) : ۰۳۱۳۷۹۱۳۰۱۳


فیلم های آموزشی مربوط به گلخانه‌

فیلم آموزشی مربوط به مدیریت کشت‌های گلخانه‌ای – مکان یابی

فیلم آموزشی مربوط به مدیریت کشت‌های گلخانه‌ای – احداث سازه

فیلم آموزشی مربوط به مدیریت کشت‌های گلخانه‌ای- پوشش گلخانه‌ای