متن آيين نامه اجرايی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

 تصويب نامه شماره ۱۵۹۳۳۳/ت ۴۸۲۰۹ هـ

مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ هيات وزيران

بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت جهادكشاورزی- وزارت نیرو

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۰۰/۱۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بكار می رود:

الف- معاونت : معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور
ب – صندوق: شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی
پ- شركت: شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
ت- دستگاه های اجرایی: وزارتخانه های جهاد كشاورزی و نیرو
ث- متقاضی : شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آیین نامه
ج- فناوری نوین ، اقتصادی و بهره‌ور: فناوری كه به تشخیص دستگاه های اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به كارگیری آن موجب كاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود.
چ- طرح زیربنایی: مجموعه عملیاتی كه موجب تقویت زیر ساختهای بخش آب و كشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود.
ح- طرح نوپدید: طرح هایی كه سابقه اجرا در بخش های آب و كشاورزی كشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی دراین بخش اجرا می شوند.

ماده ۲- دستگاه های اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شركت برای سرمایه‌گذاری مشترك با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چهارچوب سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در زمینه‌های توسعه كشاورزی از طریق بكارگیری فن‌آوری‌های نوین، اقتصادی و بهره‌ور و اجرای طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای كشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات:

الف- دام و طیور
ب- صنایع تبدیلی و كشاورزی
پ-  زراعت
ت- باغبانی
ث- مكانیزاسیون كشاورزی
ج- دامپزشكی
چ- شیلات و آبزیان
ح- جنگل و مرتع
خ-  آبخیزداری
د- گیاه ‌پزشكی (آفات و بیماری‌ها)
ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبیاری
ر-  تأمین آب اعم از سدها، آب‌بندان‌ها، طرحهای كوچك زود بازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه‌ها، تولید، انتقال و بهره‌برداری از پساب و استحصال آب‌های نامتعارف
ز-  انتقال آب اعم از شبكه‌های آبیاری و زهكشی اصلی و فرعی، ایستگاه‌های پمپاژ آب و طرحهای آب‌رسانی
ژ-  تولید انرژی برق آبی كوچك اعم از سدهای برق آبی و نیروگاه‌های جریانی

ماده ۳-  مشاركت صندوق و یا شركت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شركت های تعاونی در قالب تاسیس شركت سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد.

تبصره – دستگاه های اجرایی با همكاری معاونت موظفند ظرف دوماه از زمان ابلاغ این آیین نامه ، اساسنامه نمونه شركت های سهامی خاص موضوع این آیین نامه را تدوین نمایند.

ماده ۴- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرح های دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترك را با رعایت ماده (۲) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه‌ای، حداكثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند.

تبصره ۱- در شرایط یكسان، متقاضیانی كه سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از ۵۱%) پیشنهاد می‌نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی كه چند سرمایه‌گذار متقاضی سرمایه‌گذاری در یك طرح باشند، اولویت با متقاضیانی است كه بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشاركت را پیشنهاد نموده اند.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه‌گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی‌باشند.
تبصره ۳- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی برعهده دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشد.

ماده ۵- صندوق و شركت موظفند با رعایت مواد (۲) و (۴) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دوماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترك، نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند.

ماده ۶- معاونت با هماهنگی دستگاه های اجرایی هر ساله صرفا” از سرجمع اعتبارات آن دستگاه ها پس از بررسی و تایید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آیین نامه در قالب مبادله موافقت نامه ، سهمی را در چارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شركت به منظور تامین سهام صندوق و شركت در مشاركت های موضوع این آیین نامه به دستگاه های اجرایی اختصاص دهد.

ماده ۷- وزارت اموراقتصادی ودارایی(سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداكثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید.

ماده ۸- صندوق و شركت موظفند گزارش عملكرد اجرای این آیین نامه را هر شش ماه یك بار به دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارایه نمایند.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه حسب مورد برعهده دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

پرینت