آمار شهرک‌های گلخانه‌ای

نوع مجتمع تعداد مجتمع مساحت کل(هکتار)  مساحت کل واحدهای تولیدی‌پیش‌بینی‌شده (هکتار) تعداد کل واحدهای تولیدی پیش‌بینی‌شده  تعداد واحدهای تولیدی درحال بهره‌برداری  میانگین پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌ها (درصد)
گلخانه‌ای ۱۷۰ ۷۴۰۴٫۳۶ ۴۶۱۱۵٫۸۳ ۷۷۷۰ ۱۳۲۹ ۵۸٫۵

منبع: شرکت شهرک‌های کشاورزی- به‌روزرسانی آذرماه ۱۳۹۵