آغاز بهره‌برداری شهرک گلخانه‌ای فیروزآباد:

براساس گزارش بصیری انزاب، مدیر شعبه استان اردبیل، بخشی از شهرک گلخانه‌ای فیروزآباد پارس‌آباد استان اردبیل که توسط این شرکت به شرکت به شادبن واگذار گردیده شده است، به بهره‌إرداری رسیده و محصولات آن در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسیده است.

gol_firuzabad_02